Juridische bedrijfsorganisatie

Juridische thema's

‘De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden via samenwerking leidt tot de meeste impact’

Deze minor leg je de basis voor de juridische bedrijfsorganisatie van je onderneming.

Tijdens bijeenkomsten rondom juridische thema’s waar jullie allemaal mee te maken hebben als ondernemer delen we informatie en geven we bruikbare handvatten. Tevens kun je o.a. ondernemersplein.nl gebruiken als bron, zij zijn actueel en voor contracten ter inspiratie kijk naar Interactieve rechtsmodellen deze vind je op bib.hva.nl, je logt in met je HvA id.

Hierbij de presentaties van de bijeenkomsten.

Intellectueel Eigendom

Samenwerkingsovereenkomst intern/extern.

Externe communicatie zoals Reclamecode, Voorwaarden, Privacy Policy, Code of Conduct.

Voorbeeld Natuurhuisje

Voorbeeld Juro

Voorbeeld praktijk Dorrit ‘Who said contracts can’t be fun?’ 

Checklist online verkoop (ACM)

Hieronder vind je een bescheiden inleiding over de volgende onderwerpen:

 • Domeinnaam
 • Zakelijke relaties verankeren in Contracten
 • Rechtsvormkeuze
 • Algemene Voorwaarden
 • Privacy – AVG voor het mkb
 • Reclamerecht
 • Social media en influencer marketing
 • Gebruik je Adwords, Reviews en/of Influencers?
 • Geheimhouding
 • Intellectuele eigendom
 • Consumenten verleiden tot het doen van een aankoop mag, ook door te overdrijven. Maar waar ligt de grens bij verpakkingen?

 

 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan vernemen we dit graag.

Veel succes.

Dorrit Theunissen – Juridische coachingsmoment vinden jullie in het google rooster, echter hier hoef je niet op te wachten! Bel meteen wanneer je een vraag hebt: 0642129812. En mailen kan ook: dorrittheunissen@icloud.com

Bart Sutorius – Intellectueel Eigendom (zie ook hieronder)
Mail: bart@sutorius.eu

Tips voor het kiezen van een domeinnaam

 • bij het kiezen van een domeinnaam is het noodzakelijk om vooraf te checken of die naam door een ander niet al als merk is geregistreerd of als handelsnaam wordt gevoerd.
 • de keuze van de extensie (.nl, .com, .eu, .info etc.) wordt bepaald door de wens (of exclusiviteit) om vindbaar zijn te in een bepaalde extensie (bijvoorbeeld .nl);
 • tegelijk weegt ook mee dat zolang uw naam nog onder veel (populaire) extensies vrij is, het aanbeveling verdient uw naam onder zoveel mogelijk van deze extensies (defensief) te registreren teneinde te voorkomen dat anderen dit doen en zo verwarring bij uw afnemers veroorzaken;
 • een domeinnaam die wordt gesteund door een merk en een handelsnaam geeft een sterkere positie dan een domeinnaam zonder die steun;
 • bij het kiezen van een merk of een handelsnaam moet ook worden gecheckt of de desbetreffende naam als domeinnaam nog vrij is in de gewenste extensie;
 • voor social media kanalen gelden in beginsel vergelijkbare regels.”

Bron

Wat is een domeinnaamrecht?

Zakelijke relaties verankeren in Contracten

Zoals bij alle goede relaties is duidelijke communicatie en begrip tussen de partijen essentieel om de relatie te laten slagen. In tegenstelling tot onze persoonlijke relaties, als er een zakelijke relatie mislukt kunnen we ze niet zomaar ontvrienden op Facebook of stoppen met het volgen van hun Instagram-account.

Een mislukte zakelijke relatie betekent meestal een conflict met kosten.

Direct: de kosten van professionals om mee te helpen het conflict op te lossen.

Productiviteit: verloren tijd door werk of verminderde capaciteit.

Mogelijkheden: waarde die je zou kunnen creëren.

Continuïteit: de kosten van het vervangen van gewaardeerde bijdragen.

Emotioneel: het vreet energie en verkleint je denkruimte.

Het begrijpen van de voorwaarden waaronder de zakelijke relatie is aangegaan betekent het begrijpen van de plichten, de rechten en de procedures voor alle betrokken partijen. Begrip leidt tot naleving van het contract.

Hierbij de elementen van een effectief contract:

 1. Intentie en visie: Het grote plaatje van wat partijen gezamenlijk willen bereiken.
 2. Rollen: De taken, verantwoordelijkheden en inzet van iedereen duidelijk omschreven.
 1. Beloften: Specifieke beloften van wat iedereen zal doen, die leiden tot de gewenste resultaten (en duidelijk maken welke acties ontbreken).
 1. Tijd en waarde: Alle beloften hebben deadlines voor voltooiing (wanneer). Ook de duur van de overeenkomst is van belang. Waarde is een begrip van wie-wat-krijgt-voor-wat.
 1. Meting van tevredenheid: Om onenigheid te voorkomen, moet het bewijs dat iedereen zijn of haar doelstellingen heeft bereikt duidelijk, direct en meetbaar zijn.
 1. Zorgen, risico’s en angsten: Het bespreken van angsten en risico’s biedt de mogelijkheid om te anticiperen op en te voorkomen dat sommige van de uitdagingen, die zich tijdens de samenwerking kunnen voordoen, worden voorkomen.
 1. Heronderhandeling/ontbinding: Anticiperen op veranderende omstandigheden. Geef iedereen een exit-strategie die ze met waardigheid kunnen volgen.
 1. Gevolgen: Twee soorten: wanneer iemand een belofte verbreekt (1) en gevolgen voor iedereen (2) (zelfs mensen die geen deel uitmaken van de overeenkomst) als de samenwerking haar doel niet bereikt.
 1. Conflictoplossing: Akkoord gaan om een oplossingsgerichte houding aan te nemen, wat zal het proces zijn dat leidt tot een nieuwe overeenkomst?
 2. Overeenkomst? Is er na het bespreken van de eerste negen elementen vertrouwen om verder te gaan?

Bovenstaande elementen zijn in het volgende model Contracts for Results (4 pagina’s) geplaatst. De routekaart om tot een mooi contract te komen. En vergeet niet dat het een organisch document is, evalueer met enige regelmaat en pas aan waar nodig.

Download hier het model voor Contracts for Results
 • Rechtsvormkeuze

  Het bijgevoegde schema vind je op de site van ondernemersplein.

  Daar vind je duidelijke informatie die je op weg helpt voor het maken van je rechtsvormkeuze.

  Een andere mogelijkheid is de volgende: Maak een keuze uit de stellingen en zie welke rechtsvorm bij jouw situatie past.

  Mocht je een sociale onderneming starten, bekijk de volgende informatie over de BVm.

  Interessante interactieve contract modellen voor bovenstaande rechtsvormen vind je hier op bib.hva.nl. Let op, gebruik deze voor inspiratie. (Je logt in met je HvA-account)

  Bekijk schema rechtsvormen uitvergroot
 • Algemene Voorwaarden

  “Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Ze kunnen wel handig zijn, omdat ze je vaak tijd besparen. Je hoeft namelijk niet elke keer apart te onderhandelen over alle voorwaarden waaronder je een overeenkomst sluit. Maar, laten we eerlijk zijn: niet veel mensen lezen de algemene voorwaarden. Daarom heeft de wetgever bepaald dat jij als ondernemer extra je best moet om dat wel mogelijk te maken. Gevolg? Heel veel regeltjes.”

  Luister het volgende gesprek om meer feeling te krijgen met wat Algemene Voorwaarden nu eigenlijk zijn.

  https://play.acast.com/s/8b89e563-8618-5163-bfa0-18c9857d44ff/6136f1ff7b15c100191a0f64

  Graag verwijs ik naar de blogs waarover gesproken wordt:

  Het van toepassing verklaren en ter hand stellen van algemene voorwaarden (deel 1 van 5)

  Exoneratiebedingen in algemene voorwaarden (deel 2 van 5)

  Vrijwaringsbedingen in algemene voorwaarden (deel 3 van 5)

  Deel 4 en 5 Garantie

  Succes met het opstellen van jullie algemene voorwaarden, met bovenstaande kennis worden het mooie documenten. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie naar het Juridisch Spreekuur.

 • Privacy - AVG voor het mkb

  “Weet u als ondernemer niet goed waar u moet beginnen om aan de AVG te voldoen? Volg dit 5-stappenplan en breng de basis op orde.”

  Hierbij plaats ik een van mijn favoriete Privacy statements:

  https://www.visualcontracts.eu/legal/privacy-statement/

   

  AVG voor MKB
 • Reclamerecht

  Let op er is belangrijke regelgeving van de Stichting Reclame Code. Deze stichting “bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen”.

  En het gaat natuurlijk vooral om de algemene regels voor het maken van reclame, te vinden in de relamecode

  Voldoet je reclame aan de regels van de Nederlandse Reclame Code?

  Check het hier, en plaats het resultaat op je eigen google drive map bij de Juridische Bedrijfsorganisatie.

  Wanneer is er sprake van Spam? Wanneer je reclame wilt maken via sms, e-mails of appjes dien je je aan regels te houden.

  1. er dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verleend, voordat de berichten zijn verzonden.
  2. het is duidelijk wie de afzender is.
  3. de ontvangers kunnen zich makkelijk en gratis afmelden.

  Voor meer uitleg kijk hier.

  Nog even over de e-mail, hier zijn nog specifiekere regels voor, let op!

  Bekijk Reclamecode
 • Social media en influencer marketing

  Het is aantrekkelijk om via social media reclame te maken. Lees deze keer wél eerst de algemene voorwaarden van het kanaal dat je gebruikt.

  Voor social media en influencer marketing is een code opgesteld, met een zeer toegankelijke toelichting.

  De kern:

  wees op social media transparant over de relatie tussen influencer en adverteerder als voor het bespreken of tonen van een merk of product een bepaald voordeel is geboden (vergoeding in geld of natura, zoals een gratis product). Of dit nu via YouTube, Instagram, Facebook of Twitter is; de consument moet gemakkelijk kunnen begrijpen dat het om reclame gaat.

  Door hier open en eerlijk over te zijn wordt het vertrouwen in reclame vergroot. Dat is positief voor alle partijen: het merk, de influencer én de consument.”

  Lees de volgende pagina goed door voor “transparante reclame via social media platforms” en vul de adviestool in en plaats de uitkomst  op

   je eigen google drive map bij de Juridische Bedrijfsorganisatie.

   

  Bekijk Do's en don'ts voor Social media marketing
 • Gebruik je Adwords, Reviews en/of Influencers?

  Op Instagram, Facebook en YouTube kan je vermelden wanneer het om een betaalde samenwerking gaat. Doe dat! (Verstop het niet in de tekstladder) De consument dient actief geïnformeerd te worden dat het om een reclame-uiting gaat, ofwel wees transparant naar de kijkers.

  Zorg dat je een duidelijke samenwerkingsovereenkomst afsluit met de Influencer die jouw product of dienst gaat aanprijzen. Er zijn regels waar je je aan dient te houden, deze vind je in de passende wet- en regelgeving.

  Eerder opgenomen Workshop: Concurrentie op internet: in gesprek over adwords, reviews en influencers

  Presentatie webinar Adwords 19-5-21.pdf

  Bekijk dit gesprek en wees je bewust van je verantwoordelijkheid en aansprakelijkheden.

  Het einde van de nepreviews: nieuwe wet over recensies

  Concurrentie op internet: in gesprek over adwords, reviews en influencers

Geheimhouding

Heb je een NDA (non disclosure agreement) nodig kijk eens hier: https://onenda.org/ Geweldig op welke manier dit template tot stand is gekomen! (Laat je ook inspireren door deze manier van kennisdeling)
Voor meer informatie verwijs ik je naar de volgende artikelen: Juridische aandachtspunten NDA en Aandachtspunten bij een geheimhoudingsovereenkomst. Lees ze allebei!

Intellectuele eigendom

Elk bedrijf gebruikt een naam, een logo, eigen technieken of designs, foto’s of video’s. Wat mag wel en wat niet? Wanneer zijn jouw rechten beschermd? En wanneer maak je inbreuk op andermans rechten?

Tijdens het werkcollege ‘Intellectueel eigendom in de praktijk’ komen vooral veel voorbeelden langs. Je ontwikkelt een gevoel voor intellectueel eigendom en begrijpt hoe je als bedrijf hiermee omgaat.
Onderwerpen:
— Wat is intellectueel eigendom? Waarom is het belangrijk?
— Auteursrecht, o.a. tekst, designs/ ontwerpen, logo’s, muziek, video’s
— Modellenrecht; 2D en 3D designs/ ontwerpen, logo’s
— Merk; o.a. naam, logo
— Bedrijfsnaam/ handelsnaam
— Octrooi = patent; technische vinding
— Geheimhouding

Werkcollege Intellectueel eigendom maart 2023 – Extract slides

Bedrijfsnaam en Merk:
Het kan onverstandig zijn om een bedrijfsnaam of merk te kiezen die/dat hetzelfde is dan wel veel lijkt op een naam die ook door een ander bedrijf wordt gebruikt. Zeker wanneer dat andere bedrijf in dezelfde markt opereert als jij.
Check daarom goed of een naam al bestaat:
Merkenregister       BBIE – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Handelsregister      KvK    – Kamer van Koophandel
–  SIDN                        Domeinregistratie
– Google algemeen

Zoek daarbij ook op vergelijkbare namen!

Wanneer je je merk voor een product of dienst wilt registreren, maak je een keuze voor één of meer markten of branches. De indeling in markten of productsoorten worden  classificaties  of klassen genoemd. Zie: – BOIP lijst classificaties
Je kunt in het Merkenregister zien voor welke klassen een ander merk is verleend.

Consumenten verleiden tot het doen van een aankoop mag, ook door te overdrijven. Maar waar ligt de grens bij verpakkingen?

Recentelijk is er weer een leuke uitspraak geweest over het aantal hazelnoten afgebeeld op de verpakking en de daadwerkelijke hoeveelheid in het product.

“De consument mag niet op het verkeerde been gezet worden. Ook al klopt de ingrediëntendeclaratie, door de rest van de verpakking mag niet de indruk worden gewekt dat het product een ingrediënt bevat dat er in werkelijkheid niet in zit.”

5 tips:

 1. Wees duidelijk over de inhoud
 2. Pas op met disclaimers
 3. Bewijslast bij de fabrikant verpakkingen
 4. Eerlijkheid duurt het langst
 5. Laat je goed adviseren

In het volgende artikel de uitgebreide uitleg:

5 tips om misleidingsclaims op verpakkingen te voorkomen

Wees zorgvuldig met het delen van informatie!