Juridische bedrijfsorganisatie

Juridische thema's

‘De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden via samenwerking leidt tot de meeste impact’

Deze minor leg je de basis voor de juridische bedrijfs-organisatie van je onderneming.

Tijdens bijeenkomsten rondom juridische thema’s waar jullie allemaal mee te maken hebben als ondernemer delen we informatie en geven we bruikbare handvatten. Tevens kun je o.a. ondernemersplein.nl gebruiken als bron, zij zijn actueel en voor contracten ter inspiratie kijk naar (interactieve) rechtsmodellen deze vind je op bib.hva.nl. En houd de posts in Teams in de gaten.

 

Aan het einde van de minor wordt er van je verwacht dat je de tien punten van de Legal Scan op je juridische pagina hebt besproken. Om dit optimaal te kunnen doen is het raadzaam om een stakeholder analyse te maken waardoor je goed inzicht krijgt in de partijen waar jij als ondernemer mee te maken hebt en de kansen en belemmeringen van de zakelijke relaties die je bent aangegaan benoemd. Uiteraard met de passende contracten.

Hierbij de tien punten van de Legal Scan: https://youtu.be/riKg2oeb7qk

Er is iedere woensdag (behalve in roostervrije weken) een Algemeen Juridische spreekuur, zie Google Agenda.

En er zijn thema spreekuren n.a.v. vragen van jullie, deze worden aangekondigd in de Google Agenda en zullen voornamelijk op maandag worden aangeboden.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan vernemen we dit graag.

Veel succes.

Dorrit Theunissen – op maandag bereikbaar voor de minor – bellen/signal: 0642129812 – dorrittheunissen@icloud.com

Bart Sutorius – Intellectueel Eigendom (zie ook hieronder)
Mail: bart@sutorius.eu

Intellectuele eigendom

Elk bedrijf gebruikt een naam, een logo, eigen technieken of designs, foto’s of video’s. Wat mag wel en wat niet? Wanneer zijn jouw rechten beschermd? En wanneer maak je inbreuk op andermans rechten?

Het college ‘Intellectueel eigendom in de praktijk’ laat aan de hand van veel voorbeelden zien, hoe je als bedrijf hiermee omgaat. Totaal 40 minuten.
Onderwerpen met starttijden:
— Wat is intellectueel eigendom?   -min. 0
— auteursrecht, o.a. tekst, designs/ ontwerpen, logo’s, muziek, video’s   – 5:45
— modellenrecht; 2D en 3D designs/ ontwerpen, logo’s   – min. 16
— merk; o.a. naam, logo   – min.19
— bedrijfsnaam/ handelsnaam   – min. 29
— octrooi = patent; technische vinding   – min.31
— geheimhouding   – min. 36

Zakelijke relaties verankeren in Contracten

Zoals bij alle goede relaties is duidelijke communicatie en begrip tussen de partijen essentieel om de relatie te laten slagen. In tegenstelling tot onze persoonlijke relaties, als er een zakelijke relatie mislukt kunnen we ze niet zomaar ontvrienden op Facebook of stoppen met het volgen van hun Instagram-account.

Een mislukte zakelijke relatie betekent meestal een conflict met kosten.

Direct: de kosten van professionals om mee te helpen het conflict op te lossen.

Productiviteit: verloren tijd door werk of verminderde capaciteit.

Mogelijkheden: waarde die je zou kunnen creëren.

Continuïteit: de kosten van het vervangen van gewaardeerde bijdragen.

Emotioneel: het vreet energie en verkleint je denkruimte.

Het begrijpen van de voorwaarden waaronder de zakelijke relatie is aangegaan betekent het begrijpen van de plichten, de rechten en de procedures voor alle betrokken partijen. Begrip leidt tot naleving en voordeel van het contract.

Hierbij de elementen van een effectief contract:

 1. Intentie en visie: Het grote plaatje van wat partijen gezamenlijk willen bereiken.
 2. Rollen: De taken, verantwoordelijkheden en inzet van iedereen duidelijk omschreven.
 1. Beloften: Specifieke beloften van wat iedereen zal doen, die leiden tot de gewenste resultaten (en duidelijk maken welke acties ontbreken).
 1. Tijd en waarde: Alle beloften hebben deadlines voor voltooiing (wanneer). Ook de duur van de overeenkomst is van belang. Waarde is een begrip van wie-wat-krijgt-voor-wat.
 1. Meting van tevredenheid: Om onenigheid te voorkomen, moet het bewijs dat iedereen zijn of haar doelstellingen heeft bereikt duidelijk, direct en meetbaar zijn.
 1. Zorgen, risico’s en angsten: Het bespreken van angsten en risico’s biedt de mogelijkheid om te anticiperen op en te voorkomen dat sommige van de uitdagingen, die zich tijdens de samenwerking kunnen voordoen, worden voorkomen.
 1. Heronderhandeling/ontbinding: Anticiperen op veranderende omstandigheden. Geef iedereen een exit-strategie die ze met waardigheid kunnen volgen.
 1. Gevolgen: Twee soorten: wanneer iemand een belofte verbreekt (1) en gevolgen voor iedereen (2) (zelfs mensen die geen deel uitmaken van de overeenkomst) als de samenwerking haar doel niet bereikt.
 1. Conflictoplossing: Akkoord gaan om een oplossingsgerichte houding aan te nemen, wat zal het proces zijn dat leidt tot een nieuwe overeenkomst?
 2. Overeenkomst? Is er na het bespreken van de eerste negen elementen vertrouwen om verder te gaan?

Bovenstaande elementen zijn in het volgende model Contracts for Results (4 pagina’s) geplaatst. De routekaart om tot een mooi contract te komen. En vergeet niet dat het een organisch document is, evalueer met enige regelmaat en pas aan waar nodig.

Download hier het model voor Contracts for Results
 • Rechtsvormkeuze

  Het bijgevoegde schema vind je op de site van ondernemersplein.

  Daar vind je duidelijke informatie die je op weg helpt voor het maken van je rechtsvormkeuze.

  Mocht je een sociale onderneming starten, bekijk de volgende informatie over de BVm.

  Heb je nog vragen? Je bent welkom op het Juridisch Spreekuur iedere woensdag van 13:00-15:00 uur via de volgende link.

  Interessante interactieve contract modellen voor bovenstaande rechtsvormen vind je hier op bib.hva.nl. (Je logt in met je HvA-account)

  Bekijk schema rechtsvormen uitvergroot
 • Algemene Voorwaarden

  “Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Ze kunnen wel handig zijn, omdat ze je vaak tijd besparen. Je hoeft namelijk niet elke keer apart te onderhandelen over alle voorwaarden waaronder je een overeenkomst sluit. Maar, laten we eerlijk zijn: niet veel mensen lezen de algemene voorwaarden. Daarom heeft de wetgever bepaald dat jij als ondernemer extra je best moet om dat wel mogelijk te maken. Gevolg? Heel veel regeltjes.”

  Luister het volgende gesprek om meer feeling te krijgen met wat Algemene Voorwaarden nu eigenlijk zijn.

  https://play.acast.com/s/8b89e563-8618-5163-bfa0-18c9857d44ff/6136f1ff7b15c100191a0f64

  Graag verwijs ik naar de blogs waarover gesproken wordt:

  Het van toepassing verklaren en ter hand stellen van algemene voorwaarden (deel 1 van 5)

  Exoneratiebedingen in algemene voorwaarden (deel 2 van 5)

  Vrijwaringsbedingen in algemene voorwaarden (deel 3 van 5)

  Deel 4 en 5 Garantie

  Succes met het opstellen van jullie algemene voorwaarden, met bovenstaande kennis worden het mooie documenten. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie naar het Juridisch Spreekuur.

 • Privacy - AVG voor het mkb

  “Weet u als ondernemer niet goed waar u moet beginnen om aan de AVG te voldoen? Volg dit 5-stappenplan en breng de basis op orde.”

  Hierbij plaats ik een van mijn favoriete Privacy statements: https://www.visualcontracts.eu/legal/privacy-statement/

  AVG voor MKB
 • Reclamerecht

  Let op er is belangrijke regelgeving van de Stichting Reclame Code. Deze stichting “bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen”.

  En het gaat natuurlijk vooral om de algemene regels voor het maken van reclame, te vinden in de relamecode

  Voldoet je reclame aan de regels van de Nederlandse Reclame Code?

  Check het hier, en plaats het resultaat op Notion bij de Juridische Bedrijfsorganisatie.

  Wanneer is er sprake van Spam? Wanneer je reclame wilt maken via sms, e-mails of appjes dien je je aan regels te houden.

  1. er dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verleend, voordat de berichten zijn verzonden.
  2. het is duidelijk wie de afzender is.
  3. de ontvangers kunnen zich makkelijk en gratis afmelden.

  Voor meer uitleg kijk hier.

  Nog even over de e-mail, hier zijn nog specifiekere regels voor, let op!

  Bekijk Reclamecode
 • Social media en influencer marketing

  Het is aantrekkelijk om via social media reclame te maken. Lees deze keer wél eerst de algemene voorwaarden van het kanaal dat je gebruikt.

  Voor social media en influencer marketing is een code opgesteld, met een zeer toegankelijke toelichting.

  De kern:

  wees op social media transparant over de relatie tussen influencer en adverteerder als voor het bespreken of tonen van een merk of product een bepaald voordeel is geboden (vergoeding in geld of natura, zoals een gratis product). Of dit nu via YouTube, Instagram, Facebook of Twitter is; de consument moet gemakkelijk kunnen begrijpen dat het om reclame gaat.

  Door hier open en eerlijk over te zijn wordt het vertrouwen in reclame vergroot. Dat is positief voor alle partijen: het merk, de influencer én de consument.”

  Lees de volgende pagina goed door voor “transparante reclame via social media platforms” en vul de adviestool in en plaats de uitkomst  op Notion bij de Juridische Bedrijfsorganisatie.

  Bekijk Do's en don'ts voor Social media marketing

Geheimhouding

Heb je een NDA (non disclosure agreement) nodig kijk eens hier: https://onenda.org/ Geweldig op welke manier dit template tot stand is gekomen! (Laat je ook inspireren door deze manier van kennisdeling)
Voor meer informatie verwijs ik je naar het volgende artikel.