Netwerken

Netwerken tijdens de minor ondernemerschap

Netwerken is essentieel als activiteit en vaardigheid voor succesvol ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de ondernemers veel belang hecht aan zakelijk netwerken en dat 85% van de startende bedrijven de eerste opdrachten / orders via het eigen netwerk binnenhaalt. Je kunt netwerken onderscheiden in relationeel netwerken en transactiegericht netwerken. Beide zijn belangrijk en hebben op korte en lange termijn positief effect op de business. Daarom hoort netwerken bij de sprint Bedrijfsklaar. Bij de Standup van 31 maart zijn op het deck van Bedrijfsklaar in ieder geval jullie netwerkdoelstellingen opgenomen en de gekozen netwerkstrategie.

Netwerken kan soms moeilijk zijn en vergt lef en doorzettingsvermogen. Door een netwerkstrategie op te stellen met doelen en resultaten dwing je jezelf om aan de slag te gaan met het bouwen aan je netwerk waar jouw bedrijf uiteindelijk profijt van heeft.

Bij de minor ondernemerschap gaan we je helpen en stimuleren we je om je netwerk uit te breiden en je netwerkvaardigheden te vergroten. Dit doen we door:

  1. Een verdiepend college over netwerken next level. Het belang ervan, strategieën, do’s en dont’s en hoe je naar next level netwerken komt. Dit college vindt online plaats, op maandag 27 maart in het verlengde van de kick off voor Boost Your Business– zie agenda.
  2. Een werkcollege over netwerken next level, ervaringen tot nu toe, gelegenheid voor vragen, uitwisseling strategie en actieplan, connecties maken op Linkedin. Dit werkcollege vindt plaats volgens het rooster op dinsdag 4 april – zie agenda. NB: voor dit werkcollege geef je je van te voren op via de link die je tegen die tijd ontvangt. Ter voorbereiding op het werkcollege:
   -Breng jullie huidige netwerk in kaart (sociogram)
   -Formuleer netwerkdoelstellingen en denk vast na over mogelijke netwerkactiviteiten
  3. Jullie eigen activiteiten (met ondersteuning op aanvraag bij jouw coach of bij Krisja Abelman)
  4. Tegen het eind van de minor plaats je resultaten en jullie reflectie daarop in het teamportfolio, ter voorbereiding op het eindassessment.

Wat moeten we doen?

 • Bij de standup Bedrijfsklaar plaats je in ieder geval netwerkdoelstellingen en gekozen strategie in het sprintdeck.
 • Begin met het in kaart brengen van het huidige (zakelijke) netwerk van jullie onderneming en denk daarbij ook aan key partners. Maak een visueel aantrekkelijk overzicht (sociogram) van de belangrijke mensen in jullie netwerk. Hoe sterk is de band? Hoe ver / dichtbij staan mensen? Welke branche / welke expertise hebben zij? Wat zouden ze voor jullie kunnen betekenen? Kortom, welke omvang en kwaliteit heeft jullie huidige netwerk? Voeg de LinkedIn minor ondernemerschap vast toe aan je opleidingen en link alvast met je coach en met Krisja.
 • Bepaal voor jullie onderneming de netwerkdoelen. Zijn dat nog steeds dezelfde als die welke jullie op het deck Bedrijfsklaar hebben geplaatst? Wat is voor de onderneming belangrijk? Wat hebben jullie nodig? b2b, b2c, leveranciers, concurrenten, experts, financierders etc. Met wie wil je in contact komen en wat wil je daarmee bereiken? Wat hebben jullie te bieden aan je netwerkcontacten? Welke (netwerk) doelen stellen jullie jezelf?
 • Bepaal jullie definitieve netwerkstrategie. Is dat nog dezelfde als jullie op het deck Bedrijfsklaar hadden gezet? Maak een plan. Hoe gaan jullie je netwerk uitbreiden? Welke events / beurzen / congressen / netwerkbijeenkomsten passen bij jullie? Welke online en offline activiteiten kunnen jullie uitvoeren om de gewenste doelen te bereiken? Wat wil je op persoonlijk vlak leren en hoe ga je dat doen?
 • Voer je plan uit en maak foto’s van bijvoorbeeld het (online) event dat jullie hebben bijgewoond en de gesprekken die je hebt gevoerd. Je kunt ook een blog / vlog toevoegen of een andere vorm kiezen waarmee je laat zien wat je gedaan hebt. Voeg dit allemaal samen in een overzichtelijk ‘verslag’ waarin de resultaten op een rijtje staan.
 • Zet dit alles op een mooie en aantrekkelijke manier in je teamportfolio en voeg van ieder teamlid het LinkedIn profiel toe.

Resultaten:
-Je kunt je eigen netwerk in kaart brengen, je kent de belangen van netwerkactiviteiten (zowel offline als online) en je weet welke personen en organisaties van belang zijn voor het netwerk van jouw onderneming. Je kiest de juiste netwerkbijeenkomsten en activiteiten voor jouw onderneming en kunt dat onderbouwen. Je ontwikkelt je netwerkvaardigheden zowel online en offline en bent in staat daar op te reflecteren.

NB De powerpointpresentatie van het netwerkcollege van 27 maart vind je in Teams/Minor/bestanden

Inspiratie

Beoordelingscriteria

De kwaliteit en ontwikkeling van netwerken wordt beoordeeld op de analyse van het netwerk, strategie, doelen, plan, uitvoering en resultaat.

Criteria van de beoordeling:

 • Professionaliteit, kwaliteit en visuele vormgeving van het in kaart brengen van het huidige netwerk (bijv mbv sociogram)
 • Ambitieniveau van de doelstellingen en de strategiebeschrijving om jullie netwerk te vergroten ten behoeve van jullie onderneming
 • Helderheid van het plan en de uitvoering
 • Diversiteit in aanpak (verschillende events / kwalitatief interessant / uitdagend / concrete gesprekken gepland)
 • Concrete beschrijving van ieders persoonlijke doelen
 • Kwaliteit van het verslag met minimaal 3 foto’s /visuals / een filmpje van de activiteiten
 • Reflectie op jullie netwerkactiviteiten (resultaten, gemaakte connecties, opgedane ervaringen, persoonlijke ontwikkeling)
 • Een link naar ieders actuele LinkedIn-profiel

Extra’s:

 • Een uitgebreide Linked-in strategie met resultaatoverzicht
 • Een CRM-systeem met relevante connecties en informatie
 • Een integratie met de marketing en sales strategie

Belangrijke Data

Op vrijdag 16 juni 13.30 uur dient het verslag te zijn opgenomen in het teamportfolio, zodat Krisja er naar kan kijken en de assessoren een voorzet voor de beoordeling van dit onderdeel kan geven.

Vragen?