Netwerken (OP2)

Netwerken tijdens de minor ondenemerschap

Netwerken is een essentiele activiteit en vaardigheid voor succesvol ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de ondernemers veel belang hecht aan zakelijk netwerken en dat 85% van de startende bedrijven de eerste opdrachten / orders via het eigen netwerk binnenhaalt. Je kunt netwerken onderscheiden in relationeel netwerken en transactiegericht netwerken. Beide zijn belangrijk en hebben op korte en lange termijn positief effect op de business.

Netwerken kan soms moeilijk zijn en vergt lef en doorzettingsvermogen. Door een netwerkstrategie op te stellen met doelen en resultaten dwing je jezelf om aan de slag te gaan met het bouwen aan jouw netwerk waar jouw bedrijf uiteindelijk profijt van heeft.

Bij de minor ondernemerschap gaan we je helpen en stimuleren we je om je netwerk uit te breiden en je netwerkvaardigheden te vergroten. Dit doen we door:

  1. Een online college over netwerken. het belang ervan, strategieen, do’s en dont’s en het slim gebruiken van je linked-in account. Dit vindt plaats op woensdag 6 oktober – zie agenda.
  2. Een workshop over netwerken, ervaringen tot nu toe, uitwisseling strategie en actieplan, connecties maken op Linkedin. Deze vinden plaats volgens het rooster in de week van 25 oktober. Ter voorbereiding van de workshop:
   -jullie huidige netwerk in kaart gebracht (sociogram)
   -Doelstellingen opgesteld en nagedacht over mogelijke netwerkactiviteiten
   -Bijgewerkt linkedin profiel gemaakt en Dymphna Snijders Blok uitgenodigd via Linkedin
  3. Jullie eigen activiteiten (met ondersteuning op aanvraag bij jouw coach of  Dymphna)

De opdracht

 • Begin met het in kaart brengen van het huidige (zakelijke) netwerk van de ondernemers in jullie onderneming. Maak een visueel aantrekkelijk overzicht (sociogram) van de belangrijke mensen in jullie netwerk. Hoe sterk is de band? Hoe ver / dichtbij staan mensen? Welke branche / welke expertise hebben zij? Wat zouden ze voor jullie kunnen betekeken? Kortom, welke omvang en kwaliteit heeft jullie huidige netwerk? Voeg de LinkedIn minor ondernemerschap vast toe aan je opleidingen en link alvast met je coach en met Dymphna.

 

 • Bepaal voor jouw onderneming jullie netwerkdoelen. Wat is voor jullie onderneming belangrijk? Wat hebben jullie nodig? b2b, b2c, leveranciers, concurrenten, experts, financierders etc. Met wie wil je in contact komen en wat wil je bereiken? Welke (netwerk) doelen stellen jullie jezelf?

 

 • Bepaal jullie netwerkstrategie. Maak een plan. Hoe gaan jullie je netwerk uitbreiden. Welke events / beurzen / congressen / netwerkbijeenkomsten passen bij jullie? Welke online en offline activiteiten kun je uitvoeren om je gewenste doelen te bereiken? Wat wil je op persoonlijk vlak leren en hoe ga je dat doen?

 

 • Voer je plan uit en maak foto’s van bijvoorbeeld het (online) event dat je hebt bijgewoond en de gesprekken die je hebt gevoerd. Je kunt ook een blog / vlog toevoegen of een andere vorm kiezen waarmee je laat zien wat je gedaan hebt. Voeg dit allemaal samen in een overzichtelijk ‘verslag’ waarin de resultaten op een rijtje staan.

 

 • Zet dit alles op een mooie en aantrekkelijke manier in Notion en voeg van ieder teamlid het linkedin profiel toe.

 

Resultaten:
-Je kunt je eigen netwerk in kaart brengen, je kent de belangen van netwerkactiviteiten (zowel offline als online) en je weet welke personen en organisaties van belang zijn voor het netwerk van jouw onderneming. Je kiest de juiste netwerkbijeenkomsten en activiteiten voor jouw onderneming. Je ontwikkelt je netwerkvaardigheden zowel online en offline.

Inspiratie

Beoordelingscriteria

Deze ondernemende prestatie wordt beoordeeld op de analyse van het netwerk, strategie, doelen, plan, uitvoering en resultaat.

Criteria van de beoordeling:

 • De professionaliteit, kwaliteit en visuele vormgeving van het in kaart brengen van het huidige netwerk (bijv mbv sociogram)
 • Het ambitieniveau van de doelstellingen en de strategiebeschrijving om je netwerk te vergroten ten behoeve van jouw onderneming
 • De concreetheid van het plan en de diversiteit in aanpak (diverse events / kwalitatief interessant / uitdagend / concrete gesprekken gepland)
 • Een concrete beschrijving van ieders persoonlijke doelen
 • Kwaliteit van het verslag met minimaal 3 foto’s /visuals / een filmpje van de activiteiten
 • Reflectie op jullie netwerkactiviteiten (resultaten, gemaakte connecties, opgedane ervaringen, persoonlijke ontwikkeling)
 • Een link naar ieders actuele LinkedIn-profiel

Extras:

 • Een uitgebreide Linked-in strategie met resultaatoverzicht
 • Een CRM-systeem met relevante connecties en informatie
 • Een integratie met de marketing en sales strategie

Belangrijke Data

De deadline voor deze OP is op vrijdag 21 januari 2022 om 09:00 uur. 

Vragen?