Impact

Impact met je onderneming

Tijdens de minor vragen we je om aandacht te hebben voor de wereld en de maatschappij om jouw bedrijf heen. Door de maatschappelijke uitdagingen en vragen te analyseren kom je tot nieuwe inzichten over jouw bedrijf en je business model. Vaak komen daarbij kansen en bedreigingen voor je bedrijf naar voren en kan je daarmee nog beter inspelen op de omgeving en situatie in de wereld.

Jouw onderneming kan door de externe omgeving veranderen op kleine onderdelen, maar er kunnen ook geheel andere verdienmodellen of proposities naar voren komen, getriggerd door maatschappelijke uitdagingen of vragen. Om hier een goede analyse in uit te voeren maken we gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit is een palet van uitdagingen deze tijd. Denk hierbij aan biodiversiteit, klimaatverandering, inclusie en gelijkheid. Als jouw bedrijf een bijdrage kan leveren voor het behalen van een SDG geeft dat je bedrijf direct extra waarde en maakt je product of dienst onderscheidend. Als jouw bedrijf een SDG tegenwerkt kan dit een eventueel gevaar zijn voor de manier waarop jij onderneemt, nu of in de toekomst.

Een goede analyse van de SDG’s die relevant zijn voor jouw bedrijf kan leiden tot andere klantsegmenten, nieuwe kanalen, nieuwe waardeproposities, andere verdienmodellen, extra key partners, nieuwe manieren van productie, etc.

Welke SDG'S zijn relevant voor jouw bedrijf?

We vragen je tijdens de bedrijfsklaarsprint om de maatschappelijke uitdagingen die invloed hebben op jouw bedrijf en waar jouw bedrijf invloed op heeft te analyseren en aanpassingen op de korte en lange termijn naar aanleiding van deze analyse te verwerken. Dit zijn de stappen die je doorloopt:

o Bestudeer de verschillende SDGs goed en onderzoek welke SDG’s relevant zijn voor jouw onderneming.

o Bedenk en beschrijf welke (mogelijke) consequenties deze kan hebben voor jouw bedrijf

o Bedenk en beschrijf op welke manieren je hiermee kan omgaan, zowel op de korte als op de lange termijn

Gebruik bij deze opdracht als hulpmiddel je BMC. Kijk waar je met de wereld om je heen te maken hebt en met welke SDGs dit te maken kan hebben.

Beoordeling

Je wordt beoordeeld op de volgende facetten. Om op alles een goed te scoren wordt het volgende van je verwacht:

  1. SDG analyse

Duidelijke analyse op onderstaande vlakken en dit goed beargumenteerd.  Kennis over wat de SDGs zijn en een goed beargumenteerde keuze van doelen of subdoelen (waarom deze wel en andere niet). Bij de argumentatie is gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Er is gekeken naar zowel sociale als ecologische factoren.

  1. Consequenties onderneming

Duidelijk kansen en gevaren voor onderneming beschreven en verwoord. De student is kritisch op de eigen onderneming en heeft zowel positieve als negatieve consequenties goed onderzocht. Deze volgen logisch vanuit de voorgaande analyse, zijn creatief en laten goed zien waar de onderneming invloed heeft op de omgeving. De koppeling vanuit de SDGs en scherp en helder..

  1. Aanpassingen korte en lange termijn

Heldere en eerlijke visie voor korte en lange termijn. Goed beargumenteerde, concrete keuzes die aansluiten bij de voorgaande analyse en de mogelijkheden, visie en ambitie van de onderneming.

Belangrijke data

31 oktober: college over impact maken

Benodigdheden voor de les:

Kijk de volgende kennisclips ter voorbereiding op het college. In het college starten we met een aantal vragen over de SDGs. Zorgdat je weet wat de SDGs zijn en denk vast na hoe ze bij jouw onderneming zoudenpassen.

–      Transitioning from the MDGs to the SDGs

–      SDG Progress – the Global Picture

Wat gaan we doen?
– In dit korte college worden de SDGs geïntroduceerd. Wat zijn ze, waar komen ze vandaan, hoe ver zijn we met het behalen van de doelen en wat zijn de kritieken?
– In dit college worden de SDGs gekoppeld aan ondernemen.
– Krijg je een introductie van en toegang tot het Green Office HvA netwerk
Krijg je uitleg over de beoordeling bij het eindassessment op dit onderwerp

Einde van het college:
– Snap je hoe je de SDGs kan inzetten voor jouw onderneming
– Hoe je de sociale en ecologische laag van jouw onderneming in kaart kan brengen
– Weet je op het gebied van duurzame ontwikkeling waar je experts kan vinden
– Snap je wat je moet doen om feedback op te halen richting het eindassessment

Wat doe je met de uitkomsten?
Aan de slag met het aanscherpen en verbeteren van je onderneming door de SDGs en het netwerk van de Green Office HvA te gebruiken.

 

10 juni: deadline voor inleveren opdracht. Zorg dat het in de drive staat zodat het nagekeken kan worden

5 juni: mogelijkheid voor extra consult over dit onderwerp. Meld je aan via deze link!

Inspiratie

Online is er veel inspiratie te vinden. Bijvoorbeeld:

– De Sustainable Development Goals SDG’s worden op de site van de United Nations uitgelegd. Aanvullende informatie over de SDG’s en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kan je onder andere hier vinden.

– Op haar website kan je veel vinden over Kate Raworth haar ideeën over de Donut Economie en in dit filmpje geeft ze inzicht in de WHY. Ook vind je een duidelijke uitleg bij de Amsterdam Donut Coalition.

– Wil je analyseren hoe je je onderneming kan laten werken voor ‘the common good’? Gebruik deze matrix! Je krijgt gelijk tips waar je op moet letten en naar kan kijken.

– Hier vind je gegarandeerd (!) inspiratie om je onderneming groener en/of socialer te maken: social-enterprise.nl. Hier kun je zoeken op branche én op impactgebied.

– Hier een interessante docu van Tegenlicht over duurzaam ondernemen (over de Fairphone) en een dilemma spel om te testen hoe goed jij duurzaam en ondernemen kan combineren, want dat kan elkaar bijten.

Vragen?