Beoordeling

Hoe haal je de minor?

Het doel van de minor ondernemerschap is het opzetten van een echte onderneming, die marktacceptatie heeft en omzet maakt. De minor ondernemerschap kent geen tentamens. Er zijn Workshops, Sprints, Decks en Stand ups. Bij de Stand ups ben je verplicht aanwezig.

De toetsing vindt plaats in de vorm van een assessments. Dit zijn groepsgesprekken tussen het team en twee assessoren. Je coach is altijd één van de twee assessoren.

Idee fase

De eerste twee weken van de minor staan in het teken van de groepsvorming en het ontwikkelen van een kansrijk ondernemersidee.

1. Jury
Bij de jury pitch je je team en het bedrijfsidee. Je krijgt sowieso feedback, en bij een ‘GO’-beoordeling kun je daadwerkelijk met je onderneming starten. Bij een ‘NO-GO’-beoordeling kun je op basis van de feedback het team of het bedrijfsidee bijstellen. Daarna ga je opnieuw naar de jury. Lukt het je in deze periode helemaal niet om met een team en een idee een ‘GO’ te verkrijgen bij de jury, dan moet je zelf de conclusie trekken dat deze minor toch niet bij je past.

Alleen in de minor?
In principe is het niet toegestaan de minor alleen te volgen. Daarbij adviseren we studenten altijd om samen met anderen te gaan ondernemen, omdat hierbij het lerende effect het grootst is. Alleen wanneer je met een volledig uitgewerkt bedrijfsidee bij de start van de minor verschijnt, kan de jury je toestemming geven om de minor solo te doen.

Startup fase

In de startupfase werk je je bedrijfsidee verder uit. Je begint met het ontwikkelen van je onderneming en het product/dienst dat je wilt gaan verkopen.

2. Startup Assessment
In week 3 vindt het eerste assessment plaats.  Op je teamportfolio is je bedrijf uitgewerkt in verschillende onderdelen, in een gesprek met je assessoren pitch je de onderneming en de doelen die je voor ogen hebt in deze minor. Na het start up assessment krijg je feedback en tips voor het vervolg.

Voor het Startup Assessment breng je het SUF Deck mee met daarin de  volgende onderdelen:

– Validatie van je idee: In welke mate kun je aannemelijk maken dat er belangstelling is vanuit de markt voor jullie idee. Waar blijkt dat uit? Welk commitment uit de markt heb je al kunnen vinden? (verkennende marktacceptatie) Wat heb je meegenomen van de Start-up Factory? Welke feedback heb je daar gehad die je hebt verwerkt?

– Ondernemers: In welke mate kun je aannemelijk maken dat dit het juiste teams is om dit bedrijf op te zetten, breng je voldoende verschil in kennis en vaardigheden in? Wat maakt jullie complementair? Als je alleen bent vertel je uiteraard waarom jij denkt dat jij dit alleen goed kan. Welke skills heb je? Wie gaat wat doen? Denk ook aan kennis en motivatie, typologie test Etc.

– WPC: Onderbouwing van de verwachte waarde die je gaat leveren in een Waarde Propositie Canvas. Per beoogd klantsegment heb je aannames geformuleerd en vervolgens enigszins gevalideerd bij je doelgroep door middel van de eerste interviews en deskresearch. Wie ga je blij maken? (Doelgroep)

– Businessmodel: Het businessmodel is in samenhang uitgewerkt en geeft inzicht in de wijze waarop je het bedrijf nu denkt te kunnen starten. Welke probleem los je op of welke kans bied je? (Customer Job / propositie (belofte aan de klant))

– Targets: Aan het einde van de minor wil je beoordeeld worden op zo helder mogelijke resultaten. De targets zijn geformuleerd in termen waaruit marktacceptatie blijkt, zoals omzet en afzet, investeerders, locaties waar je verkocht wordt, verworven subsidies etc. Verder zijn de targets ambitieus, realistisch, specifiek en meetbaar (SMART). Een website bouwen/laten maken of bij de KVK inschrijven zijn bijvoorbeeld geen targets. Dat is iets wat wij standaard al van je verwachten en daaruit blijkt ook geen marktacceptatie.

– Planning/activiteiten: Aan de hand van je planning is duidelijk wat je de komende periode tot en met het tussen assessment gaat doen. De planning kan je zien als richtlijnen. Duidelijke, gekwantificeerde activiteiten voldoende gedetailleerd, met heldere rolverdeling, deadlines, resultaten en verantwoordelijken. Geef ons een globaal beeld!

Zorg dus dat je ook goed nadenkt wat je voor elkaar wil hebben aan het eind van de minor en hoe je daar marktacceptatie voor kan bewijzen

 

Klik op bijgaande link voor formulier Formulier-Startup-Assessment

 

Marktfase

In de derde fase van de minor ga je op zoek naar acceptatie van je idee in de markt. Je gaat je product/dienst verkopen, en zo proberen te doelen voor de onderneming én de minor te behalen.

3. Tussenassessment
In week 10 vindt het tussenassessment plaats. Dit is een diagnostische toets gericht op voortgang, feedback en ontwikkeling, en om je voor te bereiden op het eindassessment.

 


4. Eindassessment
Aan het einde van de minor (uiterlijk week 20) vindt altijd het eindassessment plaats. Met alle bedrijfsresultaten en een gevuld portfolio ga je het laatste gesprek aan met je assessoren. ‘Bedrijf en marktacceptatie (22 EC) en persoonlijk ondernemerschap en ontwikkeling (8 EC)  worden beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling,  is de minor succesvol afgerond.

Wat moet je doen?

  1. Alle feedback van de sprints en assessment verwerken.
  2. Alle documenten up to date. Denk aan je “Bij de handboek”  je belangrijke informatie van je onderneming document, waar je de reflectie van je strategieën kwijt kan. Samenwerkingsovereenkomsten, crmlijsten bellijsten. Alles was relevant is van je onderneming.
  3. Netwerk en Impact (SDG) Verslag

Zorg ervoor dat dit een week voor je eindassessment op je drivemap staat. Zo kunnen de assessoren zich goed voorbereiden.

Beoordelingsformulier

 

5. Teamcoach assessment

Je persoonlijke ontwikkeling (8 EC) wordt in het Teamcoach Assessment besproken. Het cijfer wordt na het eindassessment bepaalt door de coach en de assessor. Hoe dit werkt kun je vinden bij Persoonlijke-ontwikkeling op de minor site. Dit is het beoordelingsformulier.

Herkansingsfase

Zijn twintig weken niet genoeg om je bedrijf geaccepteerd te krijgen in de markt, en/of een voldoende te halen voor het eindassessment? Dan wordt er in overleg een herkansingsperiode afgesproken, die maximaal duurt tot het einde van het aansluitende semester. Wanneer alleen de documentatie of het gesprek onvoldoende was, kan een korte termijn volstaan, maar in de meeste gevallen is het nodig om langer te ondernemen. Je moet aannemelijk kunnen maken dat daar ook tijd voor is in de herkansingsperiode: je kunt bijvoorbeeld niet full-time op stage, en/of in het buitenland zijn. De te behalen doelen in de herkansingsfase worden in overleg vastgesteld.

6. Herkansing eindassessment

Aan het einde van de afgesproken herkansingsperiode vindt opnieuw het assessment plaats. Opnieuw worden de bedrijfsresultaten, het portfolio en de individuele ondernemende competenties getoetst.

Portfolio opdracht persoonlijke ontwikkeling in Google Drive

Maak een pagina aan met de naam Persoonlijke Ontwikkeling in je folder.  Hier beschrijf je de ontwikkeling die je wil maken in de minor. Hiervoor gebruik je het Ontwikkelcanvas Een draft versie hiervan heb je af voor het “eerste gesprek” met je coach in week 4 / 5 in de minor (zie onderstaande schema) Na feedback uit dit gesprek maak je het ontwikkeldocument definitief. Aan het einde van de minor beschrijf je in het Reflectiecanvas  jouw persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een eind reflectiegesprek met je team en je coach samen. Tijdens het eindassessment krijg je ook je individuele beoordeling gebaseerd op Individuele-beoordeling-ontwikkeling-minor

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Vragen?