Beoordeling

Hoe haal je de minor?

Het doel van de minor ondernemerschap is het opzetten van een echte onderneming, die marktacceptatie heeft en omzet maakt. De minor ondernemerschap kent geen tentamens. Er zijn wel vakken (één of meerdere bijeenkomsten over een bepaald onderwerp), waar je verplicht bij aanwezig moet zijn, en een product oplevert dat op het portfolio gezet moet worden. Een aantal van die vakken is gemarkeerd als ‘ondernemende prestatie’ (OP), waarvoor je een cijfer krijgt. Een onvoldoende voor een OP kun je herkansen bij de vakdocent.

Voor al het onderwijs tijdens de minor geldt een aanwezigheidsplicht, met een minimum van 80%. Concreet betekent 80% dat je maximaal 10 keer afwezig kunt zijn gedurende de hele minor. Inbegrepen zijn ziek, vakantie, werk, begrafenissen en dergelijke.

Toetsen vinden plaats in de vorm van een (portfolio)assessment. Dit zijn groepsgesprekken tussen het team en twee assessoren. Je coach is altijd uitsluitend voor begeleiding, niet voor beoordeling. Assessoren kunnen wel informatie opvragen bij de coach. In onderstaande afbeelding vind je het hele beoordelingspad van de minor. Daaronder lees je een uitgebreide toelichting.

Idee fase

De eerste twee weken van de minor staan in het teken van de groepsvorming en het ontwikkelen van een kansrijk ondernemersidee.

1. Jury
Bij de jury pitch je je team en het bedrijfsidee. Je krijgt sowieso feedback, en bij een ‘GO’-beoordeling kun je daadwerkelijk met je onderneming starten. Bij een ‘NO-GO’-beoordeling kun je op basis van de feedback het team of het bedrijfsidee bijstellen. Daarna ga je opnieuw naar de jury. Lukt het je in deze periode helemaal niet om met een team en een idee een ‘GO’ te verkrijgen bij de jury, dan moet je zelf de conclusie trekken dat deze minor toch niet bij je past.

Alleen in de minor?
In principe is het niet toegestaan de minor alleen te volgen. Daarbij adviseren we studenten altijd om samen met anderen te gaan ondernemen, omdat hierbij het lerende effect het grootst is. Alleen wanneer je met een volledig uitgewerkt bedrijfsidee bij de start van de minor verschijnt, kan de jury je toestemming geven om de minor solo te doen.

Startup fase

In de startupfase werk je je bedrijfsidee verder uit. Je begint met het ontwikkelen van je onderneming en het product/dienst dat je wilt gaan verkopen.

2. Startup Assessment
In week 3 vindt het eerste assessment plaats. Hier zijn 5 EC aan verbonden. Op je teamportfolio is je bedrijf uitgewerkt in een aantal onderdelen middels de tegels, in een gesprek met je assessoren pitch je de onderneming, en de doelen die je voor ogen hebt in deze minor. Na het start up assessment krijg je feedback en tips voor het vervolg. Een eventuele herkansing vind plaats tijdens het tussen-assessment in week 10.

Voor het Startup Assessment bereid je de volgende tegels voor:

1) Team;

  • Wie zit er in het team
  • Contactgegevens
  • Kennis en motivatie
  • Typologie test

2) Start Up Factory; plaats de feedback van coaches en jury en plaats je de onderzoeksresultaten van de eerste twee weken. Laat duidelijk zien welke iteratie’s er zijn gemaakt te aanzien van het oorspronkelijk bedrijfsidee. Denk aan hoeveel

3) WPC; Onderbouwing van Waardepropositie Canvas. Zie ook Portfolio opdracht bij Waardepropositie Canvas (Business Development onder button Ontwikkelen).

4) Business model; Business model in samenhang uitgewerkt conform Startup Assessment formulier.

5) Targets; Stellen van acceptabele targets en gekwantificeerde activiteiten.

6) Planning.

Klik op bijgaande link voor formulier Formulier-Startup-Assessment


Onvoldoende?

Is ná de herkansing je startup nog steeds onvoldoende? Dan ontvangen alle teamleden een advies om te stoppen met de minor. Het team kan desondanks besluiten door te gaan met de minor, en eventueel -in overleg met de assessoren- de doelen van de onderneming bij te stellen. Je kunt als student ook besluiten om je bij een ander team aan te sluiten, door daar te solliciteren. Je kunt ook met het team met een nieuw bedrijfsidee naar de jury. Feitelijk begint de minor dan helemaal opnieuw, behalve dat een (tweemaal) onvoldoende startup assessment niet meer herkanst mag worden tijdens de minor. Pas wanneer de hele minor voldoende is afgesloten, kun je een extra herkansing aanvragen voor het startup assessment (uiterlijk in week 20 van het opvolgende semester).

Marktfase

In de derde fase van de minor ga je op zoek naar acceptatie van je idee in de markt. Je gaat je product/dienst verkopen, en zo proberen te doelen voor de onderneming én de minor te behalen.

3. Tussenassessment
In week 10 vindt het tussenassessment plaats. Dit is een diagnostische toets gericht op voortgang en ontwikkeling, en om je voor te bereiden op het eindassessment. Je kunt een ‘go’ krijgen, waarmee je op de goede weg bent om de minor de behalen. Bij een ‘no-go’ beoordeling kun je binnen twee weken opnieuw een tussenassessment voeren met je assessoren.

No-Go?
Is na de herkansing van  het Start Up assessment de status nog steeds onvoldoende? Dan ontvangen alle teamleden een advies om te stoppen met de minor. Het team kan desondanks besluiten door te gaan met de minor, en eventueel -in samenspraak met de assessoren- de doelen van de onderneming bij te stellen.

Na week 10 is het niet meer mogelijk om je bij een ander team aan te sluiten, of met een nieuw idee de minor te (her)starten.


4. Eindassessment
Aan het einde van de minor (uiterlijk week 20) vindt altijd het eindassessment plaats. Met alle bedrijfsresultaten en een gevuld portfolio ga je het laatste gesprek aan met je assessoren. ‘Het bedrijf in markt zetten’ (12 EC) en het portfolio (2 EC)  worden beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling, en wanneer je ondernemende presentaties (5 EC) én je aanwezigheidsplicht voldoende zijn, is de minor succesvol afgerond.

We hebben een instructie en het beoordelingsformulier voor het eindassessment.

5. Teamcoach assessment

Je persoonlijke ontwikkeling (6 EC) wordt in  het Teamcoach Assessment besproken. Het cijfer wordt na het eindassessment bepaalt door de coach en de assessor. Hoe dit werkt kun je vinden bij Persoonlijke-ontwikkeling op de minor site. Dit is het beoordelingsformulier.

Herkansingsfase

Zijn twintig weken niet genoeg om je bedrijf geaccepteerd te krijgen in de markt, en/of een voldoende te halen voor het eindassessment? Dan wordt er in overleg een herkansingsperiode afgesproken, die maximaal duurt tot het einde van het aansluitende semester. Wanneer alleen de documentatie of het gesprek onvoldoende was, kan een korte termijn volstaan, maar in de meeste gevallen is het nodig om langer te ondernemen. Je moet aannemelijk kunnen maken dat daar ook tijd voor is in de herkansingsperiode: je kunt bijvoorbeeld niet full-time op stage, en/of in het buitenland zijn. De te behalen doelen in de herkansingsfase worden in overleg vastgesteld.

6. Herkansing eindassessment

Aan het einde van de afgesproken herkansingsperiode vindt opnieuw het assessment plaats. Opnieuw worden de bedrijfsresultaten, het portfolio en de individuele ondernemende competenties getoetst.

Ondernemende prestaties

Een aantal vakken binnen de minor wordt apart beoordeeld met een cijfer. Tezamen kun je voor de ondernemende prestatie (OP’s) 5 studiepunten verdienen. Hiervoor moeten ze allemaal met een voldoende zijn beoordeeld, en je hebt per OP recht op een herkansing. Alle beoordelingen voor OP’s zijn groepscijfers. Bekijk de vakinformatie via onderstaande link

Minor32

Portfolio opdracht persoonlijke ontwikkeling in Notion

Maak een pagina aan met de naam Persoonlijke Ontwikkeling in je notion.  In deze tegel beschrijf je de ontwikkeling die je wilt maken in de minor. Hiervoor gebruik je het Ontwikkelcanvas Een draft versie hiervan heb je af voor het “eerste gesprek” met je coach in week 4 / 5 in de minor (zie onderstaande schema) Na feedback uit dit gesprek maak je het ontwikkeldocument definitief. Aan het einde van de minor beschrijf je in het Reflectiecanvas  jouw persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een eind reflectiegesprek met je team en je coach samen. Tijdens het eindassessment krijg je ook je individuele beoordeling gebaseerd op Individuele-beoordeling-ontwikkeling-minor

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Vragen?