Killer Marketing

Hoe ziet killermarketing eruit?

In je Notion deel je jouw marketing en je sales opzet. Het gaat met name om je marktonderzoek, marketingstrategie, doelgroepen vaststellen en beschrijven, marketingcommunicatiekanalen en het geven van een paar voorbeelden van eerder ingezette marketingcommunicatiemiddelen inclusief een evaluatie daarvan.

Doel

Doel
Je kunt een goede waardepropositie formuleren voor je onderneming.
Je kunt voor je bedrijf segmenteren, positioneren en de doelgroep bepalen.
Je kunt de doelgroep(en) beschrijven in een persona.
Je hebt de klantreis in beeld en kunt een gerichte strategie in elke fase toepassen.

Inhoud
Waardepropositie & Persona
Strategie & Positionering
Customer Journey (klantreis)

Aanbevolen literatuur
Floor, J.M.G. & Raaij, W.F. van, (2015). Marketingcommunicatiestrategie. Noordhoff Uitgevers.
Romme, K. (2014). Calimeromarketing 3.0 De slimme marketing filosofie voor ondernemers, van zzp tot mkb. Uitgeverij Scriptum.

Werkwijze
Praktische workshops van 1,25 uur waar je met de stof aan de slag gaat voor jouw onderneming. Na workshop 5 volgen aansluitend inloopspreekuren als check-up.

Klik op de onderstaande links voor de slides. Deze kun je downloaden via onze Teams-omgeving.

Workshop 1 ‘Killermarketing’
Workshop 2 ‘Target like a hitman’
Workshop 3 ‘Positioneren, True Colors’
Workshop 4 ‘Strategies voor Queens & Kings’
Workshop 5 ‘Customer Journey’ was een live sessie.

Oplevering marktbewerking

Voorbereiding
Doelgroepanalyse voor jouw onderneming en gevalideerde waardepropositie canvas

Toetsing
Bekijk hiervoor de instructie en het beoordelingsformulier behorende bij je eindassessment.

Op je tegel Marktbewerking staat minimaal het volgende;

  • Marktonderzoek
  • Marketingstrategie
  • Vaststellen en beschrijven doelgroep(en)
  • Kanalen en diverse voorbeelden van marketingcommunicatiemiddelen

Samenvattend sluiten de marketingactiviteiten aan bij verschillende doelgroepen en er is een passende keuze gemaakt voor kanalen en communicatiemiddelen. Strategie en uitvoering zijn helder en professioneel vormgegeven. De marketingactiviteiten en -middelen zijn onderbouwd op HBO-niveau