Killermarketing

Hoe ziet killermarketing eruit?

In je portfolio komen 2 tegels voor die inhoudelijk ingaan op je marketingactiviteiten en je salesactiviteiten. Bij (killer) marketing gaat het met name om je marktonderzoek, je marketingstrategie, je doelgroepen vaststellen en beschrijven (+weergeven in een persona), je marketingcommunicatiekanalen en voorbeelden van marketingcommunicatie middelen.

Doel

Doel
Je kunt een goede waardepropositie formuleren voor je onderneming.
Je kunt voor je bedrijf segmenteren, positioneren en de doelgroep bepalen.
Je kunt de doelgroep(en) beschrijven in een persona.
Je hebt de klantreis in beeld en kunt een gerichte strategie in elke fase toepassen.

Inhoud
Waardepropositie & Persona
Strategie & Positionering
Customer Journey (klantreis)

Aanbevolen literatuur
Floor, J.M.G. & Raaij, W.F. van, (2015). Marketingcommunicatiestrategie. Noordhoff Uitgevers.
Romme, K. (2014). Calimeromarketing 3.0 De slimme marketing filosofie voor ondernemers, van zzp tot mkb. Uitgeverij Scriptum.

Werkwijze
3 (werk)colleges
Via deze link bekijk je de sheets van ‘Killermarketing’.
Via deze link bekijk je de sheets van ‘Target like a hitman’.
Via deze link kun je de piramide inclusief voorbeelden zoals gebruikt bij de workshop van Marktbewerking 3 bekijken. Hieronder vind je dezelfde piramide in het Nederlands.

 

Bekijk Waarde Piramide

Oplevering marktbewerking

Voorbereiding
Doelgroepanalyse voor jouw onderneming en gevalideerde waardepropositie canvas

Toetsing
Bekijk hiervoor de instructie en het beoordelingsformulier behorende bij je eindassessment.

Op je tegel Marktbewerking staat minimaal het volgende;

  • Marktonderzoek
  • Marketingstrategie
  • Vaststellen en beschrijven doelgroep(en)
  • Kanalen en diverse voorbeelden van marketingcommunicatiemiddelen

Samenvattend sluiten de marketingactiviteiten aan bij verschillende doelgroepen en er is een passende keuze gemaakt voor kanalen en communicatiemiddelen. Strategie en uitvoering zijn helder en professioneel vormgegeven. De marketingactiviteiten en -middelen zijn onderbouwd op HBO-niveau

Vragen?